گزارش تصویری از مسابقه امید های ایران و کره جنوبی

عکس:سهیل سعادتمندی