فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته وضعیت بازیکنان

کمیته وضعیت بازیکنان

این کمیته مسائل حقوقی و کار نظارت بر اجرای مقررات مربوط به نقل و انتقالات داخلی و خارجی بازیکنان و رابطه آژانس ها را بر اساس قوانین فیفا و آئین نامه های مصوب فدراسیون بر عهده دارد.
نورشرق:فدراسیون فوتبال به دنبال شفافیت در نقل و انتقالات است
الزام واسطه های نقل و انتقالات به ثبت اطلاعات قراردادی در سامانه مربوطه

نورشرق:فدراسیون فوتبال به دنبال شفافیت در نقل و انتقالات است

رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال از الزام واسطه های نقل و انتقالات به ثبت اطلاعات مرتبط با فعالیت های نقل و انتقالاتی در سامانه مربوطه خبر داد.
1