فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته جوانان فدراسیون فوتبال

کمیته جوانان فدراسیون فوتبال

کمیته جوانان مسئولیت برنامه ریزی، رشد و ارتقای فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی نونهالان ، نوجوانان و جوانان را بر عهده دارد. این کمیته از یک رئیس و پنج عضو تشکیل می شود. گفتنی است سرپرستی کمیته جوانان فدراسیون فوتبال بر عهده میرشاد ماجدی می باشد.
تمرینات نوجوانان وجوانان طبق برنامه کادر فنی دو تیم آغاز می شود
ماجدی:امکان برگزاری اردوهای بلند مدت را نداریم

تمرینات نوجوانان وجوانان طبق برنامه کادر فنی دو تیم آغاز می شود

سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با اشاره به آغاز تمرینات تیم های ملی فوتبال نوجوانان و جوانان گفت:با وجود عدم تعیین زمان دقیق برگزاری مسابقات طبق خواسته کادر فنی دو تیم تمرینات آغاز خواهد شد.
1