فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال

کمیته پزشکی مسئولیت توجه به جنبه های پزشکی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی همچنین حفاظت از سلامتی عوامل شاغل در این رشته های ورزشی با استفاده از آخرین روش های علمی و تحقیقاتی منطبق با الگوها و آموزه های فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا را بر عهده دارد.
فیفا قوانین جدیدی را تصویب کرد
به منظور حفظ سلامت بازیکنان در شرایط کووید 19؛

فیفا قوانین جدیدی را تصویب کرد

دفتر شورای فیفا پروتکل برگزاری مسابقات را تایید و قوانین بازگشت ورزشکاران را بر آن اساس انطباق داد.
1