هیاتی بودن ارزشمندترین مدال است
حضور رئیس فدراسیون در نشست هیات امنای هیات جامعه فوتبال

هیاتی بودن ارزشمندترین مدال است

رئیس فدراسیون فوتبال در آستانه اعیاد سعید قربان و غدیر در جمع اعضای هیات امنای هیات جامعه اسلامی فوتبال با تاکید بر ضرورت برپا نگاه داشتن این مجلس با حضور اهالی ورزش گفت:بزرگ ترین افتخار و مدال ارزشمند برای همه ما این است که هیاتی باشیم.
2